2015, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 060-061
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Yirmi yaşında erkek hastada çok sayıda asemptomatik skrotal nodüller
Yasemin YUYUCU KARABULUT2, Engin ŞENEL1, Asım USLU3
1Dermatoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Hitit Üniversitesi, Çorum, Türkiye
2Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye
3Plastik Cerrahi Kliniği, Çankırı Devlet Hastanesi, Çankırı, Türkiye
[ Başa Dön ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]