2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 178-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Genişletilmiş “Bebek Kısa Uyku Anketi”nin Türkçe'ye çevirisi ve bebeklerde uygulanması
Perran BORAN1, Pınar AY2, Azad AKBARZADE1, Selda KÜÇÜK1, Refika ERSU1
1Department of Pediatrics, Marmara University Hospital, Ust Kaynarca, Pendik, Istanbul, Turkey
2Department of Public Health, School of Medicine, Marmara University, Başıbüyük, Maltepe, Istanbul, Turkey
Abstract
Amaç: Bebeklik dönemi uyku sorunları pediatristlerin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir. “Bebek Kısa Uyku Anketi”nin genişletilmiş hali, erken çocukluk döneminde uyku ortamı ve uyku sorunlarını değerlendirmek için Sadeh tarafından geliştirilen bir ankettir. Bu çalışmada, bu anket Türkçe’ye çevrilmiş ve bebeklerde uyku ortamı ve uyku sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Sadeh’in onayı alındıktan sonra çeviri başladı. Anketin son hali 121 bebekte uygulanarak değerlendirildi.

Bulgular: Bebeklerin %11,6’sının ebeveynleri bebeklerinin uykusunu çok ciddi bir sorun olarak algılarken, %22,3’ü küçük bir sorun olduğunu, %66,1’inin ise uyku sorunu olmadığını düşündüğü görüldü. Kötü uyku kriterine göre %32,2 (39) bebek kötü uyuyan olarak kabul edildi. Lojistik regresyon analizine göre ebeveynin yatağında uyuma kötü uyku ile ilişkili bulundu. Bebeğin uyku sorunuyla ilgili annelerin algısı Sadeh tarafından ileri sürülen uyku sorunu kriterleriyle ilişkili bulundu.

Sonuç: Test sonuçları, anketin Türkçe çevirisinin erken çocukluk döneminde uyku ortamı ve uyku sorunlarını değerlendirmede kabul edilebilir ve anlaşılabilir olduğu konusunda ön kanıtlar sağlamıştır.

  • Top
  • Abstract
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]