2015, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-053
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Kriptojenik organize pnömoni tanısında tru-cut biyopsi
Baran BALCAN1, Şehnaz OLGUN2, Seda Beyhan SAĞMEN2, Berrin BAĞCI CEYHAN2
1Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Merkezi, Başkent Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Pendik, İstanbul, Türkiye
Keywords: Kriptojenik organize pnömoni, tru-cut, biyopsi

Kriptojenik organize pnömoni (KOP) ilk kez 1983 yılında Davison ve ark. tarafından tanımlanmasından önce yakın geçmişe kadar bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) ismiyle literatürde kullanılmıştır. Etyolojisinde viral enfeksiyon, aspirasyon pnömonisi, toksik gaz inhalasyonu, transfüzyon ve radyoterapi yer almaktadır, ancak idiopatik olarak da geliştiği bilinmektedir. Hastalar klinik olarak üst solunum yolu enfeksiyonuna veya pnömoniye benzer bir tabloyla başvurabilir, ancak akciğer görüntülemesinde yaygın yama tarzında plevraya oturan konsolide sahaların yer değiştirmesi daha spesifiktir. Tedavisinde kortikosteroidler birinci basamak tedavidir ve genelde bu tedaviye iyi yanıt alınmaktadır, ancak bazen yeterli olmaz ve diğer immunosuppressif ilaçlara ihtiyaç olur, bunun yanında steroid dozu azaltıldığında relapslar görülebilir. Transbronşiyal biyopsi ile tanı konulabilmesi olasılığı düşüktür. Günümüzde kesin KOP tanısını koyabilmede en ideal yöntem görüntüleme eşliğinde yapılan tru-cut biyopsidir. Biz bu yazımızda, kesin tanı koymak için tru-cut akciğer biyopsisi uyguladığımız iki hastamızı literatür eşliğinde tartıştık.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ]