2015, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-049
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyon uygulaması: İki olgu sunumu
Sezgin YILMAZ1, Ahmet BAL1, Ziya Taner ÖZKEÇECİ1, Rüçhan Bahadır CELEP1, Mustafa ÖZSOY1, Ogün ERŞEN1, Nazan OKUR2, Yüksel ARIKAN1
1Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye
2Radyoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye
Keywords: Anastomoz darlığı, Balon dilatasyon, Low anterior rezeksiyon

Benign anastomoz darlıkları kolorektal cerrahi sonrası ortaya çıkabilen geç komplikasyonlardandır. Tedavide her ne kadar endoskopik girişimler önerilmekteyse de balon dilatasyonu düşünülmesi gereken ilk seçenektir. Laparoskopi yardımlı low anterior rezeksiyon ve stapler anastomoz yapılan iki hastamızdan birinde postoperatif 6. ayında diğerinde ise 9. ayında ileri derecede anastomoz striktürü tespit edildi. Hastalardan biri ishal-kabızlık atakları, rektal kanama gibi yakınmalarla başvururken diğer hasta tamamen asemptomatikti ve anastomoz darlığı kontrol kolonoskopisinde saptandı. Her iki hastaya da akalazya tedavisinde kullanılan “ower-the-wire” balonu ile iki seans endoskopik dilatasyon uygulandı.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ]