2015, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 038-044
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Tinnitusu olan bireylerde müzik terapisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Banu MÜJDECİ1, Sabri KÖSEOĞLU2, İbrahim ÖZCAN3, Hüseyin DERE4
1Odyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
2Kulak Burun Boğaz Kliniği, Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye
3Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri, Türkiye
4Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye
Keywords: Tinnitus, Müzik, Yaşam kalitesi

Amaç: Bu çalışmada, müzik terapisinin, tinnitusu olan bireylerin yaşam kalitesi üzerinde etkisini değerlendirmek amaçlandı.

Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya, subjektif tinnituslu hastalar dahil edildi (6 kadın, 7 erkek; yaş ortalaması: 46,76±11,18). Hastaların terapi öncesi ve terapiden sonra 2. ve 6. aylarda tinnitus frekansı ve şiddeti saptandı. Vizüel Analog Skala (VAS), Tinnitus Engellilik Anketi (TEA), Kısa Form-36 (KF-36) (Short Form-36 (SF-36)) ve Beck Depresyon Ölçekleri (BDÖ) uygulandı.

Bulgular: Terapi öncesinde ve terapi sonrasında (2. ve 6. aylarda) elde edilen tinnitus frekansı, şiddeti, VAS (tinnitus, yüksek sesten rahatsızlık, yaşam kalitesi), TEA (emosyonel, fonksiyonel, katastrofik, toplam), BDÖ ve KF-36 parametreleri (fiziksel rol, genel sağlık, canlılık, sosyal fonksiyon, emosyonel rol ve mental sağlık) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edildi (p<0,05).

Sonuç: Müzik terapisinin, subjektif tinnituslu bireylerde tinnitus şiddeti, tinnitusun verdiği rahatsızlık düzeyi ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu saptandı.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]