2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 220-222
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Donuk omuzla başvuran ve meme kanseri tanısı alan bir olgu
Feyza ÜNLÜ ÖZKAN1, Işıl ÜSTÜN2, Fatma Nur SOYLU BOY3, Selin BOZKURT ALP1, İlknur AKTAŞ1
1Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Radyoloji Kliniği, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Adeziv kapsülit, Donuk omuz, Malignite, meme kanseri

Adeziv kapsülit (donuk omuz) şiddetli ağrı ile omuz ekleminin aktif ve pasif hareketlerinde kısıtlılığa neden olan bir sendromdur. Genellikle olay kendini sınırlar ve altta yatan bir neden yoksa aylar içinde spontan olarak geriler. Adeziv kapsülit bir neden olmaksızın idiyopatik olarak ortaya çıkabileceği gibi daha sıklıkla omuz lezyonları sonucu ikincil olarak gelişir. Travma, diyabet, Parkinson, kardiyovasküler, tiroid, akciğer hastalıkları ve malignitelerle birlikte gözlenebilir. Yazımızda, donuk omuzla başvuran ve meme kanseri tanısı alan bir olguyu sunuyoruz.

Elli dört yaşında kadın hasta her iki omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Ağrısı 8 ay önce başlamıştı, travma öyküsü yoktu. İki ay önce omuzun sıkışma sendromu tanısıyla fizik tedavi programına alınmıştı, tedaviden sonra ağrısının azalmadığını, hareket kısıtlılığının arttığını belirtti. Subakromial enjeksiyon testi negatif bulundu. Omuz grafisi normal sınırlardaydı, omuz manyetik resonans görüntüleme (MRG) incelemesinde solda bisipital tendinit saptandı. Hemogram, akut faz reaktanları ve biyokimyasal testler normal sınırlarda bulundu. Hasta sistemik açıdan sorgulandığında fibrokistik meme hastalığı olduğu, kollarını kaldıramadığı için son mammografi kontrolünü yaptıramadığı öğrenildi. Bunun üzerine hastadan meme MRG'si istendi, sağ memesinde saptanan kitleden yapılan biyopside invaziv duktal meme karsinomu saptandı. Adeziv kapsülitin ayırıcı tanısında maligniteler mutlaka yer almalıdır. Ayrıntılı bir anamnez ve sistemik muayene altta yatan primer patolojinin aydınlatılmasını sağlar.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]