2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 216-219
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Süperior mezenterik arter sendromu: Olgu sunumu
Ali SOLMAZ, Merve TOKOÇİN, Osman Bilgin GÜLÇİÇEK, Sinan ARICI, Aytaç BİRİCİK, Hakan YİĞİTBAŞ, Erkan YAVUZ, Candaş ERÇETİN, Fatih ÇELEBİ
Genel Cerrahi Kliniği, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Keywords: Süperior mezenterik arter sendromu, İntestinal obstrüksiyon, Duodenum

Süperior mezenterik arter (SMA) sendromu, diğer adıyla Wilkie sendromu, duodenum üçüncü kıtanın süperior mezenterik arter proksimali ve aorta arasında sıkışmasına bağlı oluşan nadir bir mekanik intestinal obstrüksiyon sebebidir. İlk kez 1861 yılında Carl Freiherr von Rokitansky tarafından tanımlanmıştır. Bu sendrom, abdominal aorta ile SMA arasındaki açı 6°-25° (normal değer 38°-56°) olduğunda görülür. Üst gastrointestinal sistem çalışmalarında yaklaşık %0,3 oranında rastlanmaktadır. Klinik olarak belirgin semptomlara sebep olanları %0,01–0,08 civarındadır. Belirgin kilo kaybı ile birlikte bulantı, kusma, anoreksiya, epigastrik ağrı ve şişkinlik gibi semptomlara sebep olur. Tedavide konservatif ve cerrahi yöntemler kullanılır ve cerrahi yöntem olarak en sık duodenojejunostomi ameliyatı yapılır.

Bu yazıda, nadir görülen ve tanısı genellikle güç konan cerrahi tedavinin başarı ile uygulandığı SMAS'lu bir hastamızı sunacağız.


[ Türkçe Özet ] [ PDF ]