2014, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 213-215
[ Türkçe Özet ] [ PDF ]
Dev mitral kapak vejetasyonu
Elif TÜKENMEZ TİGEN1, Huseyin BİLGİN1, Beste OZBEN2, Kursat TİGEN2, Buket ERTÜRK SENGEL1
1Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Marmara University Hospital, Pendik, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Marmara University Hospital, Pendik, Istanbul, Turkey
Keywords: Dev vejetasyon, Enfektif endokardit, Septik emboli

Biz burada klinik durumu cerrahi müdahaleye fırsat vermeden kötüleşen ve septik emboli ve çoklu organ yetmezliğine bağlı ölen 66 yaşında mitral kapakta dev vejetasyonu olan bayan hastayı sunuyoruz. Amacımız büyük vejetasyonları olan vakalarda embolik komplikasyon riskinin ve mortalite oranlarının yüksek olduğunu, çok hızlı müdahale edilmesi gerektiğini vurgulamaktır.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ]