2012, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-147
[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı Yenidoğanların Mekonyum/Gaita ve İdrar Yapma Şekilleri
Sinan Mahir KAYIRAN1, Egemen EROĞLU2, Petek KAYIRAN1, Soner SAZAK3, Berkan GÜRAKAN1
1Department of Pediatrics, American Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, American Hospital, Istanbul, Turkey
3Deapartment of Pediatrics, Okmeydanı Training Hospital, Istanbul, Turkey
Keywords: Doğum, Mekonyum, Yenidoğan, İdrar

Amaç: Yenidoğanın ilk mekonyum/gaita çıkışı sağlıklı olmanın bir göstergesi olup normal gastrointestinal sistem fonksiyonu için bir tarama testi olarak kullanılmaktadır. Yenidoğanların çoğunun doğumdan sonra idrarını yapması normal renal fonksiyonun göstergesidir. Bu çalışmanın amacı sağlıklı yenidoğanların mekonyum/gaita ve idrar yapma şekillerini incelemek ve doğum şekli, doğum ağırlığı ve beslenme yöntemi ve sıklığı ile ilişkisini araştırmaktır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya gestasyon haftası 34 haftadan büyük normal vaginal yol ile ya da sezaryan ile doğmuş yenidoğanlar alındı. Yenidoğanlar sadece anne sütü ya da anne sütü ve formula ile beslenmekteydi. Mekonyum/gaita ve idrar yapma sıklığı ve doğum şekli, doğum tartısı ve beslenme yöntemi ve sıklığı hastanede kaldıkları süre içinde kaydedildi.

Bulgular: Toplam 1095 yenidoğan çalışmaya alındı. Doğumdan sonra ilk 24 saat içinde 986 (%90) yenidoğan ilk mekonyum/gaita yaparken, 1084 (%99) yenidoğan ilk idrarını yaptı. Mekonyum/gaita ve idrar yapma ortalama sayıları sezaryan ile doğanlarda daha yüksekti. Sadece anne sütüyle beslenen yenidoğanlarda ilk 24 saatte mekonyum/gaita ve idrar yapma ortalama sayıları daha yüksekti. Kombine beslenen yenidoğanlarda ve daha düşük doğum tartılı yenidoğanlarda ortalama idrar sayıları daha yüksekti. İkibinbeşyüz gramın altındaki yenidoğanlarda ilk 24 saatteki mekonyum sayısı önemli oranda daha düşüktü.

Sonuç: Doğum yöntemi, doğum tartısı ve beslenme yöntemi ve sıklığı yenidoğanlarda mekonyum/gaita ve idrar yapma paternini etkileyebilmektedir. (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;25:143-7)


[ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ]