Online Manuscript Submission

    İnflamatuar barsak hastalığında yağlı karaciğer prevalansı: CAP kullanılarak yapılan bir transient elastografi çalışması.
    Kani Haluk Tarik1, Deliktas Yusuf2, Yilmaz Yusuf3

    1Marmara University, School of Medicine, Department of Gastroenterology, Istanbul, 2Marmara University, School of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, 3Marmara University, Institute of Gastroenterology, , Istanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English