Online Manuscript Submission

    KİTLE OLUŞTURARAK HODGKİN LENFOMAYI TAKLİT EDEN EKSTRAMEDÜLLER HEMATOPOEZ OLGUSU
    Kombak Faruk Erdem1, Uyar Bozkurt Süheyla1, Özgümüş Toluy2, Kaygusuz Atagündüz Işık2

    1Marmara University, School of Medicine, Pathology, Istanbul, 2Marmara University, School of Medicine, Hematology & Oncology, Istanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English