Online Manuscript Submission

    KETON CİSİMLERİNİN İNSAN MEME KANSERİ HÜCRELERİNDE (MCF-7) CANLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ
    Yalcin A. Suha1, Kaya Zuhal1, Yılmaz Ayşe Mine1

    1Marmara University School of Medicine, Department of Biochemistry, Istanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English