Online Manuscript Submission

    ‘Sağlığa Yönelik Sosyal Sorumluluk’ programının ergenlerin empatik eğilim, özgecilik ve sağlık algısına etkisi
    Şengel Ayşe1, Gür Kamer2

    1Açı Schools, School Nurse, İstanbul, 2Marmara University Faculty of Health Sciences Nursing Department, Assistant Pofessor / Nursing, İstanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English