Online Manuscript Submission

    TOPİKAL 5-FLUOROURASİL UYGULAMASININ EPİNÖREKTOMİ YAPILAN SIÇAN SİYATİK SİNİR ÇEVRESİNDE SKAR DOKUSU OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
    Çavuş Özkan Melekber1, Tuncel Betül1, Özgenel Güzin Yeşim2

    1Marmara University pendik Research and Education Hospital, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, İstanbul, 2Uludag University, Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Bursa

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English