Online Manuscript Submission

    POSTERİOR ÜRETRAL VALV' Lİ İKİ YENİDOĞAN OLGUDA TUZ KAYBI: SEKONDER PSÖDOHİPOALDOSTERONİZM
    altuntaş ülger1, Gökce İbrahim1, Çiçek Deniz Neslihan1, Benzer Meryem2, Tuğtepe Halil3, Güven Serçin1, Yıldız Nurdan1, Alpay Harika1

    1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, istanbul, 2Bakırköy Sadi Konuk ve Eğitim Araştırma Hastanesi , Çocuk Nefrolojisi Birimi, İstanbul, 3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English