Online Manuscript Submission

    Astımlı olgularda rosuvasatin tedavisinin havayolu inflamatuvar belirteçleri ve yaşam kalitesi göstergeleri üzerine etkisi
    olgun yildizeli SEHNAZ1, Kocakaya Derya 1, Balcan Baran2, Ikinci Aygün3, Ahıskalı Rengin3, Ceyhan Berrin1

    1Marmara University School of medicine, Pulmonology and intensive care, İstanbul, 2Başkent University School of Medicine , Pulmonology, İstanbul, 3Marmara University School of Medicine , Pathology, İstanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English