Online Manuscript Submission

    Sekiz Ardışık Segmenti Kapsayan Çok Nadir Bir Servikotorakal Vertebral Sinostoz Olgusu: Konjenital mi, Akkiz mi?
    Cengiç İsmet1, Türeli Derya2, Altaş Hilal3, Buğdaycı Onur4

    1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Laboratuvarı, Van, 2Koç Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, 3Ordu Ünivesitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ordu, 4Marmara Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English