Online Manuscript Submission

    Kriyopreservasyon Oligoastenoteratozoospermik Erkeklerde DNA Fragmantasyonunu ve Ultrastrüktürel Hasarı Tetikler
    Ercan Feriha1, Turan Pınar1, Erkanlı Şentürk Gözde1

    1Marmara Univ.Tıp Fak., Histoloji-Embriyoloji, İstanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English