Online Manuscript Submission

    Determining the Sample Size in Agreement Studies
    OREKİCİ TEMEL Gülhan1, ERDOĞAN Semra1

    1Mersin Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, MERSİN

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English