Online Manuscript Submission

    PART TIME RESIDENCY TRAINING IN TURKEY: WHAT DO FAMILY PHYSICIANS THINK?
    aygün olgu1, Gökdemir Özden2, Bulut Ülkü2, Güldal Dilek2

    1Karabağlar 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi, , İZMİR, 2Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Hekimliği ABD., AİLE HEKİMLİĞİ, İZMİR

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English