Online Manuscript Submission

    Spina bifida tanılı bir hastada geç dönemde ortaya çıkan gergin kord sendromu: Olgu sunumu
    Ağırman Mehmet1, Merve Çalkın1, Fatma Zeynep Güngören2, İlknur Saral1, Oğuz Durmuş1, Engin Çakar1

    1İstanbul Medipol Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, istanbul, 2İstanbul Medipol Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, istanbul

Create Account | Login | Forgot My Password | Türkçe | English