2015, Cilt 28, Sayı 1
3 makale bulundu.
  • Gebeliğe Özgü Karaciğer Hastalıkları
         Emel AHISHALI
  • Akciğer kanserli hastalarda mediastinal lenf nodlarının difüzyon ağırlıklı MRG ile değerlendirilmesi ve PET/BT ile karşılaştırılması
         Onur BUĞDAYCI1, Mehmet Nihat KODALLI1, Fuat DEDE2, İsmet CENGİÇ1, Derya TÜRELİ1, Hilal ALTAŞ AYDIN1, Ahmet ASLAN3
  • Künt karaciğer travması sonrası masif kanamaya neden olan hepatik pseudoanevrizmanın endovasküler embolizasyonu
         Suha AKPINAR
  •