2014, Cilt 27, Sayı 3
6 makale bulundu.
 • Gebeliğe Özgü Karaciğer Hastalıkları
       Emel AHISHALI
 • Siklusun 3.Günü Normal FSH Değeri Olan Kadınlarda FSH/LH Oranı ICSI Başarısını Öngörebilir mi?
       Tevfik YOLDEMİR, Mithat ERENUS
 • Çocuk gelinler
       Perran BORAN1, Gülbin GÖKÇAY2, Esra DEVECİOĞLU2, Tijen EREN2
 • ART sikluslarında stimulasyona başlamadan önce uzamış ovaryen süpresyonun gebelik oranlarına etkisi
       Tevfik YOLDEMİR
 • ÜYT hasta kohortunda hCG günü oluşturulan iki farklı serum östradiol eşik değerlerinin ÜYT gebelikleri üzerine etkileri
       Tevfik YOLDEMİR
 • 28 haftalık bir gebede hızlı nörolojik kötüleşmeye neden olan foramen magnum meningiomu
       Özgür ÇELİK1, Aşkın ŞEKER1, Ali ÖZEN1, Süheyla UYAR BOZKURT2, Tevfik YOLDEMİR3, Mustafa İbrahim ZİYAL1
 •