2012, Cilt 25, Sayı 3
7 makale bulundu.
 • EVALUATION OF ACUTE INTOXICATIONS IN PEDIATRIC EMERGENCY CLINIC IN 2005
       Suat Biçer, Sadettin Sezer, Ferhan Çetindağ, Mehmet Kesikminare, Neslihan Tombulca, Gönül Aydoğan, Hüseyin Aldemir
 • RETROSPECTIVE EVALUATION POISONING PATIENTS IN EMERGENCY DEPARTMENT
       Onur Yeşil, Haldun Akoğlu, Özge Onur, Özlem Güneysel
 • THE ROLE OF INFLAMMATORY CYTOKINES INTERLEUKIN 6 AND TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA FOR DETECTION OF ACUTE SURGICAL ABDOMEN IN EMERGENCY ROOM
       Özge Ecmel Onur, Erol Erden Ünlüer, Arzu Denizbaşı, Özlem Güneysel
 • Ergenlerde Müzik Tercihi ile Psikiyatrik Sorunlar Arasındaki İlişki
       Özalp EKİNCİ1, Volkan TOPÇUOĞLU2, Özgür Bilgin TOPÇUOĞLU3, Osman SABUNCUOĞLU4, Meral BERKEM4
 • Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde klinik özellikler ve intihar girişimi ile ilişkili risk etmenleri
       Sebla GÖKÇE İMREN1, Ayşe Burcu AYAZ2, Canan YUSUFOĞLU3, Ayşe RODOPMAN ARMAN4
 • Yüksek doz metilfenidat ile intihar girişimi: Bir olgu sunumu
       Duygu MURAT, Ayşe ARMAN
 • Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenlerinin incelenmesi
       Funda GÜMÜŞTAŞ1, Yasemin YULAF2, Sebla GÖKÇE3
 •