Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
1999, Cilt 12, Sayı 3
Original Research
VULVAR INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA COEXISTING WITH NONNEOPLASTIC EPITHELIAL DISORDERS OF THE VULVA
Mehmet H. Ergeneli, Tolga Ergin, Esra Kuşçu, Hulusi B. Zeyneloğlu, Beyhan Demirhan, Mithat Erdoğan
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

VISUAL EVOKED POTENTIALS IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Aytül Mutlu, Münevver Çelik, Fatma Karakullukçu, Hulki Forta
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

COMPLICATIONS OF INTRAVENOUS DEEP SEDATION IN PEDIATRIC ENDOSCOPY
Deniz Ertem, Ender Pehlivanoğlu
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE CORRELATION BETWEEN UTERINE ARTERY DOPPLER ULTRASONOGRAPHY RESULTS AND ENDOMETRIAL THICKNESS VERSUS HISTOPATHOLOGICAL RESULTS IN WOMEN WITH PERIMENOPAUSAL BLEEDING
H. Rıfat Erden, Nurettin Aka, Ülkü Taşkın, Eşref Yazıcıoğlu, Ayşe Önal
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFECTS OF GLUTAMINE-ENRICHED FEEDING ON ILEAL ANASTOMOSE HEALING IN RATS
Ferit Taneri, Ercüment Tekin, Emin Ersoy, Eser Öz, İshak Tekin, Mehmet Oğuz, Erhan Onuk
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Case Reports
CLOVERLEAF SKULL DEFORMITY
Ahmet Çolak, Murat Kutlay, Çınar Başekim, Nusret Demircan, Arif Bahar
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE USE OF ALBENDAZOLE IN A CASE OF HYDATID CYST WITH MULTIPLE ORGAN INVOLVEMENT
İlknur Erdem, Nurgül Ceran, Paşa Göktaş, Emin Karagül, Mustafa Sarıtaş
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SUPRATENTORIAL HEMANGIOBLASTOMA IN A CHILD
Metin Şanlı, Nur Altınörs, Muhteşem Ağıldere
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BLOOD CYST OF THE PULMONARY VALVE: A CASE REPORT
Fulya Çakalağaoğlu, K. Cantürk Çakalağaoğlu, Cem Alhan Sevgi Küllü
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Reviews
OBESITY, LEPTIN, AND CORONARY HEART DISEASE
Gülay Hergenç
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editorial
  FROM THE EDITOR
Nurdan Tözün
[ Tam Metin ] [ Editöre E-Posta ]

Medical Education
  PHOTO QUIZ
Ali Türk, Erkin Arıbal, Canan Erzen
[ Editöre E-Posta ]

  ANSWER TO PHOTO QUIZ
[ Editöre E-Posta ]

Medicine Elsewhere
  MEDICINE ELSEWHERE
[ Tam Metin ] [ Editöre E-Posta ]