Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2015, Cilt 28, Sayı 1
Orjinal Araştırma
Prepubertal testis hücre süspansiyonun dondurulmasında seeding etkisi
Gülnaz KERVANCIOĞLU, Şule ÇETİNEL, Elif KERVANCIOĞLU DEMİRCİ, Gülçin EKTER KANTER, M. Ertan KERVANCIOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer kanserinde sağkalımı etkileyen klinikopatolojik özellikler
Umut KEFELİ, Bala Başak ÖVEN USTAALİOĞLU, Mahmut Emre YILDIRIM, Burçak ERKOL, Dinçer AYDIN, Nur ŞENER, Alper SONKAYA, Özgür AÇIKGÖZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Minör kafa travmalarında anormal kranial bilgisayarlı tomografi saptamada yüksek risk faktörlerinin belirlenmesi
Erkan ÇOBAN, Gözde ŞİMŞEK ŞEN, Özlem GÜNEYSEL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik kolesistektomi uygulanan olgularda safra kesesinin histopatolojik profili
Ahliman AMİRASLANOV, Kenan YUSİF-ZADE, Jamal MUSAYEV
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tinnitusu olan bireylerde müzik terapisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Banu MÜJDECİ, Sabri KÖSEOĞLU, İbrahim ÖZCAN, Hüseyin DERE
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyon uygulaması: İki olgu sunumu
Sezgin YILMAZ, Ahmet BAL, Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Rüçhan Bahadır CELEP, Mustafa ÖZSOY, Ogün ERŞEN, Nazan OKUR, Yüksel ARIKAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kriptojenik organize pnömoni tanısında tru-cut biyopsi
Baran BALCAN, Şehnaz OLGUN, Seda Beyhan SAĞMEN, Berrin BAĞCI CEYHAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Superior vena kava obstrüksiyonu olan iki hastada geçici hepatik kontrastlanma farklılığı: Bilgisayarlı tomografi bulguları
Ozdil BASKAN, Yusuf SAHİNGOZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Anksiyete araştırmalarında kullanılan sıçan davranış modelleri
Aslı AYKAÇ, Kaya SÜER, Cahit TAŞKIRAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Glokom, Parkinson hastalığı ve nörodejenerasyon
Sevcan Yildiz BALCI, Muhsin ERASLAN, Ahmet TEMEL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta
Çisem AKSU LİMON, Ayşe Deniz YÜCELTEN, Burak TEKİN, Neslihan BARANOĞLU HİM, Güniz YAŞÖZ, Nilgün ERKEK
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Yirmi yaşında erkek hastada çok sayıda asemptomatik skrotal nodüller
Yasemin YUYUCU KARABULUT, Engin ŞENEL, Asım USLU
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]