Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 27, Sayı 3
Orjinal Araştırma
C vitamini, E vitamini ve polifenol ekstresi içeren lipozomların eldesi ve antioksidan aktivitelerinin karşılaştırılması
Ziba Mokhberi OSKOUEI, Gökhan BİÇİM, A. Suha YALÇIN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nucleus pedunculopontinus tegmenti'de nörokimyasal özelliklerin gelişimsel olarak incelenmesi
Özlem KİRAZLI, Ümit Süleyman ŞEHİRLİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Genişletilmiş “Bebek Kısa Uyku Anketi”nin Türkçe'ye çevirisi ve bebeklerde uygulanması
Perran BORAN, Pınar AY, Azad AKBARZADE, Selda KÜÇÜK, Refika ERSU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oyunlaştırmanın temel mikrobiyoloji eğitiminde öğrenmeye etkisi: Pilot çalışma
Zeynep Ceren KARAHAN, Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Meral DEMİRÖREN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut pankreatitli hastalarda, hastalığın şiddetini belirlemede bilgisayarlı tomografi ve modifiye bilgisayarlı tomografi şiddet indekslerinin karşılaştırılması
İnci KIZILDAĞ YIRGIN, Elif HOCAOĞLU, Hakan YIRGIN, Arda KAYHAN, Nurten TURAN GÜNER, Serpil KALKAN GÖMEÇ, Sibel BAYRAMOĞLU, Tan CİMİLLİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Splenektomi yapılan hastaların aşılanmalarının ve bu konudaki bilgilerinin değerlendirilmesi
Mehmet ULUĞ, Vahap ASLAN, Namık YILMAZ, İbrahim DOLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabet hastalarının ruhsal sorunlarının Kaynakların Korunması kuramı kapsamında incelenmesi
Ezgi GÖÇEK YORULMAZ, Gülay DİRİK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İkinci trimesterde bilateral ovaryen Krukenberg tumörü
Tevfik YOLDEMİR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Endotrakeal preoklusif lipom: Nadir bir trakeal tıkanıklık nedeni
Suha AKPINAR, Banu ALICIOGLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dev mitral kapak vejetasyonu
Elif TÜKENMEZ TİGEN, Huseyin BİLGİN, Beste OZBEN, Kursat TİGEN, Buket ERTÜRK SENGEL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Süperior mezenterik arter sendromu: Olgu sunumu
Ali SOLMAZ, Merve TOKOÇİN, Osman Bilgin GÜLÇİÇEK, Sinan ARICI, Aytaç BİRİCİK, Hakan YİĞİTBAŞ, Erkan YAVUZ, Candaş ERÇETİN, Fatih ÇELEBİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Donuk omuzla başvuran ve meme kanseri tanısı alan bir olgu
Feyza ÜNLÜ ÖZKAN, Işıl ÜSTÜN, Fatma Nur SOYLU BOY, Selin BOZKURT ALP, İlknur AKTAŞ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Bebeklerde ve çocuklarda yaygın fizyolojik sıkıntılar ve davranış sorunları: Birinci basamak hekimlerinin bilmesi gerekenler
Petek GENÇ KAYIRAN, Sinan Mahir KAYIRAN, Berkan GÜRAKAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]