Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 27, Sayı 2
Orjinal Araştırma
Protez gevşemelerinin etyolojik tanısında ameliyathanede hemen ekilen kültürlerin laboratuvarda ekilenler ile karşılaştırılması
Eren CANSÜ, Aygül DOĞAN ÇELİK, Fahri ERDOĞAN, Muharrem BABACAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mekanik özellikte kronik bel ağrısı olan hastaların tedavisinde bel ağrısı okulu programının etkinliği
Turgay ALTINBİLEK, Tuğba KURU ÇOLAK, Elif Elçin DERELİ, Yekta PEHLİVAN, Süheyla SANCAK ÇAVUN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Servikal lordoz açıları ve boyun ağrısı ilişkisinin değerlendirilmesi
Fatma Nur SOYLU BOY, Feyza ÜNLÜ ÖZKAN, Selda ERDEM, Gülşah ÖZDEMİR, Duygu GELER KÜLCÜ, Pınar AKPINAR, İlknur AKTAŞ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Parsiyel ve tam kat rotator manşon yırtıklarında artroskopik cerrahinin etkinliğinin subakromiyal sıkışma sendromu tedavisindeki kadar başarılı olup olmadığının karşılaştırılması
Hakan BAŞAR, Betül BAŞAR, Mustafa Erkan İNANMAZ, Tolga KAPLAN, Onur BAŞCI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tıbbi profesyonalizm algısı: Kavramsal bir çerçeve
Özlem MIDIK, Ayşe Hilal BATI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bakım evlerinde yaşayan 60 yaş üstü bireylerin etkin yaşlanma konusunda tutum ve davranışlarının belirlenmesi
Pinar KURU, Yusuf KELLECI, Gokhan GULSAYAR, Muhammet Emin ARMAGAN, Can ERZIK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Nazofarenks kanserinin mastoid bölge rekürrensi: Nadir bir klinik tablonun tedavisi
Ayşegül ÜÇÜNCÜ KEFELİ, Beste Melek ATASOY, Zerrin ÖZGEN, Murat SARI, Fuat DEDE, Faysal DANE
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Over tümörü olarak öntanısı konulan utero-ovaryen ligamentten kaynaklanan dev ekstra-uterin fibrom
Tevfik YOLDEMİR, Kemal ATASAYAN, Alper ERASLAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Uterusun diffüz kavernöz hemanjiyomunun antenatal sonografik tanısı
Aytül ÇORBACIOĞLU ESMER, Mehmet ÖZSÜRMELİ, Atıl YÜKSEL, İbrahim KALELİOĞLU, Recep HAS, Nevin BAKAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Distal çölyak arterden origin alan splenik arter diseksiyonu ile kısmen tromboze proksimal splenik arter disekan anevrizması
Süha AKPINAR, Banu ALICIOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir bir vaka olarak koroner arterlerin konjenital çıkış anomalisi: Hepsi bir arada
Murat SUNBUL, Erdal DURMUŞ, İbrahim SARI, Feyyaz BALTACIOĞLU, Kürşat TİGEN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Tüberküloz ve D vitamini
Arzu AKŞİT İLKİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil tedavi birimlerinde gıda zehirlenmeleri
Vecdet ÖZ, Şükriye KARADAYI, Hüseyin ÇAKAN, Beytullah KARADAYI, Ahsen KAYA
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tek gen hastalıkları ve modifiye edici genler: Genotip her zaman fenotipi yansıtır mı?
İnci Hande YENER, Didem DAYANGAÇ ERDEN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  A 63-year-old man with severe lesions in the right foot
Vitorino M. SANTOS, Zilcem C. ARRUDA Junior, Daniela G. GEBRIM, Fabio H. O. SILVA, Daniele A. RECKZIEGEL
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  A young man with a 12 cm cyst of the spleen
Metin SENOL, Hakan ÖZDEMİR, Zehra ÜNAL ÖZDEMİR, İbrahim Tayfun ŞAHİNER
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  A young man with recurrent bacterial meningitis
Mahshid TALEBI-TAHER, Reihaneh MAHMOODIAN, Hossein GHALENOEI
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]