Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2014, Cilt 27, Sayı 1
Orjinal Araştırma
Sıçanlarda kolite bağlı hasarı nikotin antioksidatif aktivitesi ile hafifletir
Zarife Nigâr OZDEMIR, Gokhan TAZEGUL, Pınar KURU, Seyda BILGIN, Semih Tiber MENTESE, Can ERZIK, Serap SIRVANCI, Berrak C YEGEN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer kanserli hastalarda mediastinal lenf nodlarının difüzyon ağırlıklı MRG ile değerlendirilmesi ve PET/BT ile karşılaştırılması
Onur BUĞDAYCI, Mehmet Nihat KODALLI, Fuat DEDE, İsmet CENGİÇ, Derya TÜRELİ, Hilal ALTAŞ AYDIN, Ahmet ASLAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk ve ergenlerde okul reddi davranışının nedenlerinin incelenmesi
Funda GÜMÜŞTAŞ, Yasemin YULAF, Sebla GÖKÇE
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Obezite cerrahisi uygulanan kadın hastaların solunum fonksiyon değişiklikleri
Hacer KUZU OKUR, Aziz Bora KARİP, Orhan ARAS, İksan TAŞDELEN, Hasan ALTUN, Kemal MEMİŞOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda fonksiyonel kabızlık tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi
Hüseyin KILINÇASLAN, Osman ABALI, İbrahim AYDOĞDU, Mustafa BİLİCİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sepsis oluşturulan sıçanlarda farklı konsantrasyonlarda verilen albuminin böbrek antioksidan ve serbest oksijen radikalleri üzerine etkisi
Özlem KARA, Tümay UMUROGLU, Tolga GÜRSOY, Kemal Tolga SARAÇOĞLU, Fevzi Yılmaz GOĞÜS
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
28 haftalık bir gebede hızlı nörolojik kötüleşmeye neden olan foramen magnum meningiomu
Özgür ÇELİK, Aşkın ŞEKER, Ali ÖZEN, Süheyla UYAR BOZKURT, Tevfik YOLDEMİR, Mustafa İbrahim ZİYAL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Littoral hücreli anjiom: Olgu sunumu
Güliz ÖZKÖK, Funda TAŞLI, Sibel DEMİR KEÇECİ, Hakan POSTACI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Niemann-Pick hastalığı tip A ve tip B: İki olgu sunumu
Pelin ZORLU, Şit UÇAR, Neşe YARALI, Fulya DEMİRÇEKEN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Künt karaciğer travması sonrası masif kanamaya neden olan hepatik pseudoanevrizmanın endovasküler embolizasyonu
Suha AKPINAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkin bir hastada çift odacıklı sağ ventrikül ve ciddi koroner arter hastalığı: Olgu sunumu
Cüneyt ERİŞ, Hasan ARI, Burak ERDOLU, Şenol YAVUZ, Ahmet ÖZYAZICIOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diz ekleminde synovial hemanjiom: Olgu sunumu
Semra DURAN, Mehtap ÇAVUŞOĞLU, Eda ELVERİCİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Serbest radikaller, süt serumu proteinleri ve kolorektal kanser
A. Suha YALÇIN, Wafi ATTAALLAH, Ayşe Mine YILMAZ, A. Özdemir AKTAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mesleksel nikel dermatiti
Aslı AYTEKİN, Hınç YILMAZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beyin ölümü kriterlerinin tarihsel gelişimi ve kadavradan organ nakline etkisi
Orçun ÇİL, Şefik GÖRKEY
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kısa Bildiri
  Lenfadenopati ve kilo kaybı ile başvuran yedi yaşında erkek hastanın periferik kan yaymasında mavi sitoplazmalı, nukleoluslu hücreler
Çisem AKSU, Neslihan BARANOĞLU HİM, Taner ADIGÜZEL, Ahmet KOÇ
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editore Mektup
  Scientific and educational concerns in medical students' congresses: The elephant in the room
Gokhan TAZEGUL
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  Low back pain and a dumbbell shaped hypodense mass on CT in a middle aged woman
Aslı TANRIVERMIS SAYIT, Ozgur TOSUN, Emrah SAYIT, Filiz ERDIL, Mustafa KARAOGLANOGLU
[ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]