Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 26, Sayı 3
Orjinal Araştırma
ÜYT hasta kohortunda hCG günü oluşturulan iki farklı serum östradiol eşik değerlerinin ÜYT gebelikleri üzerine etkileri
Tevfik YOLDEMİR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geniş spektrumlu beta laktamaz üreten Enterobacteriaceae taşıyıcılığının prostatın transrectal iğne biyopsisi sonuçlarına etkisi
Elif TÜKENMEZ TİGEN, Önder ERGÖNÜL, Gülşen ALTINKANAT, Mahir ÖZGEN, Buket ERTÜRK ŞENGEL, Zekaver ODABAŞI, Levent TÜRKERİ, Lütfiye MÜLAZIMOĞLU, Volkan KORTEN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Depresyon hastalarının stres ile başa çıkma stratejileri
Zengibar ÖZARSLAN, Nurhan FISTIKCI, Ali KEYVAN, Zeynep Işıl UĞURAD, Sefa SAYGILI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tavşan kulak kıkırdağında distraksiyon kondroneogenezisi
Fatma Nihal DURMUŞ KOCAASLAN, Özhan ÇELEBİLER, Ayhan NUMANOĞLU, Hüseyin Kemal TÜRKÖZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sezaryende kullanılan iki farklı abdominal insizyon tekniğinin vizüel analog ağrı skorlarının karşılaştırılması: Prospektif randomize bir çalışma
Sunullah SOYSAL, Mustafa UĞUR, Turgut VAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pron pozisyonda PEEP uygulamasının solunum mekaniği ve arteriyel oksijenizasyon üzerine etkileri
Pelin ÇORMAN DİNÇER, Murat ÜNSEL, Cengiz YUMRU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dinamik kontrastlı meme magnetik rezonans görüntülemesinde tanımlanmış skorlama sisteminin ve eklenebilecek kantitatif verilerin tanıya katkısı
Direnç Özlem AKSOY, Zeynep Gamze KILIÇOĞLU, Gökalp YILMAZ, Ercüment KADIOĞLU, Mehmet Masum ŞİMŞEK, Seçil TELLİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Beyin biyopsisi akut dissemine ensefalomiyelit tanısı için gerekli midir?
Pınar YALINAY DİKMEN, Elif ILGAZ AYDINLAR, Ali TÜRK, Alp DİNÇER, Ayşe SAĞDUYU KOCAMAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Submandibular bezde epidermal kist: ince iğne aspirasyon görüntüsü ile bir olgu
Jamal MUSAYEV, Adalat HASANOV, Bilal ALİYEV
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek doz metilfenidat ile intihar girişimi: Bir olgu sunumu
Duygu MURAT, Ayşe ARMAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Non immun hidrops fetalis: İyi prognozlu iki prematüre olgu
Petek KAYIRAN, Tuğba GÜRSOY, Berkan GÜRAKAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çok nadir bir pediatrik periferik primitif nöroektodermal tümör vakası: Orbital primitif nöroektodermal tümör
Hacer BAL, Cennet ŞAHİN, Erkin ARIBAL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Acil tedavi birimlerinde adli olgudan biyolojik materyal alınması ve gönderilmesi
Beytullah KARADAYI, Melek Özlem KOLUSAYIN, Ahsen KAYA, Şükriye KARADAYI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hiperglisemi ve beyin
Hatice YORULMAZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  A 61-year-old diabetic and alcoholic male with bilateral ‘stiff fingers'
Vitorino Modesto dos SANTOS, Mariana Gonçalves FERRER, Jose Henrique SALES JUNIOR, Thiago Augusto VIEIRA, Vinicius Ferreira CAMPOS
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Is the presence of diffuse gastric hypermetabolism enough to exclude a gastric tumour?
Salih ÖZGÜVEN, Fuat DEDE, Tunç ONES, Sabahat İNANIR, Tanju Yusuf ERDİL, Halil Turgut TUROGLU
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  A 60-year-old man with bilateral painful reticular patches of violaceous colour on the soles
Burak TEKİN, Merve Hatun SARIÇAM, Züleyha ÖZGEN, Cuyan DEMİRKESEN, Zeynep KOMESLİ, İzzet Hakkı ARIKAN
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]