Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2013, Cilt 26, Sayı 2
Orjinal Araştırma
Hastanede yatan hastalarda hiperglisemi sıklığı
Dilek GOGAS YAVUZ, Dilek YAZICI, Sevim ÖZCAN, Özlem TARÇIN, Oğuzhan DEYNELİ, Sema AKALIN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

K562 hücrelerinde muskarinik agonist, antagonist ve sinyal ileti yolağı inhibitörleri c-Fos ve siklin D1 ekspresyonlarını değiştirir
Hülya CABADAK, Banu AYDIN, Beki KAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ART sikluslarında stimulasyona başlamadan önce uzamış ovaryen süpresyonun gebelik oranlarına etkisi
Tevfik YOLDEMİR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil serviste hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin araştırılması
Kerem KABAROĞLU, Serkan Emre EROĞLU, Özge ECMEL ONUR, Arzu DENİZBAŞI, Haldun AKOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Acil servise nöbet şikayeti ile başvuran hastalarda S100B protein düzeyi
Fatma SARI DOĞAN, Arzu DENİZBAŞI ALTINOK, Özge ECMEL ONUR, Özlem GÜNEYSEL, Haldun AKOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serebral palsili çocukların annelerinde depresyon ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Banu DİLEK, İbrahim BATMAZ, Mehmet KARAKOÇ, Mustafa Akif SARIYILDIZ, Abdulkadir AYDIN, Hüsamettin ÇAVAŞ, Remzi ÇEVİK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bipolar elektrokoteri ile bilateral tuba ligasyonu olan kadında izole tubal torsiyon
Tevfik YOLDEMİR, Mithat ERENUS
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düşük ayağa yol açan, peroneal sinir komşuluğunda dev ekstranöral ganglion kisti olgusu
Elif Ilgaz AYDINLAR, Cihangir TETİK, Gökalp SILAV, Behram KAYA, Serdar ÖZGEN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Huntington hastalığına bağlı psikotik bozukluk ve tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk
Nurhan FISTIKCI, Ömer SAATCİOĞLU, Evrim ERTEN, Görkem YILMAZ, Çağrı ÇALCI, Ali KEYVAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Pegvisomant tedavisi sonuçlarımız ve literatürün gözden geçirilmesi
Elif KILIÇ KAN, Gülçin CENGİZ ECEMİŞ, Çiğdem TURA BAHADIR, Ayşegül ATMACA, Hulusi ATMACA, Ramis ÇOLAK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuk gelinler
Perran BORAN, Gülbin GÖKÇAY, Esra DEVECİOĞLU, Tijen EREN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Çoklu doğrusal regresyon sonuçlarının Jackknife tekniği ile tekrarlanabilirliğinin değerlendirilmesi
Nural BEKİROĞLU, Rana KONYALIOĞLU, Dilara KARAHAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  An old man with desquamative extensor skin lesions and periorbital changes
Vitorino Modesto dos SANTOS, Thiago Pereira LOURES, Fabio Henrique de Oliveira SILVA, Alessandra Maria Rodrigues Oliveira SANTOS, Kayursula Dantas de CARVALHO
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]