Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 25, Sayı 3
Orjinal Araştırma
Yumurta Toplama Günü Perifoliküler Kan Akımı Oosit Toplama Şansını Tahmin Edebilir mi?
Tevfik YOLDEMİR, Mithat ERENUS
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Politerapi Kullanan Epilepsi Hastalarının Monoterapi Kullanan Hastalardan Farklılıkları
Özgür BİLGİN TOPÇUOĞLU, Kadriye AĞAN, İpek MİDİ, Canan AYKUT BİNGÖL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hastanede Yatarak Tedavi Gören Çocuklarda Malnütrisyon: Ulusal Türk ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çocuk Büyüme Standartlarının Karşılaştırılması
Engin TUTAR, Perran BORAN, Sedat ÖKTEM, Gülnur TOKUÇ, Binnaz ÇALIŞKAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şizofreni Hastalarında Değişen Eritrosit Deformabilitesi ve Antioksidan Enzim Düzeyleri
Hande YAPIŞLAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Varfarin Kullanım Öyküsü Olan Hastalarda, INR Değerleriyle Komplikasyon Gelişim Risk İlişkisinin Ortaya Konması
Serkan Emre EROĞLU, Arzu ALTINOK DENİZBAŞI, Çiğdem ÖZPOLAT, Haldun AKOĞLU, Özge ECMEL ONUR ONUR, Ebru AKOĞLU ÜNAL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı Yenidoğanların Mekonyum/Gaita ve İdrar Yapma Şekilleri
Sinan Mahir KAYIRAN, Egemen EROĞLU, Petek KAYIRAN, Soner SAZAK, Berkan GÜRAKAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Öfke ve Dürtüsellik
Elif AKIN, Meral BERKEM
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Fronto-temporal Bunamaya Eşlik Eden Klüver-Bucy Sendromu
Gülsüm CANTÜRK, Nurhan FISTIKCI, Sıla YAZAR, Latif PARKAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Jeneralize Kore-Ballismus ile Başvuran ve İlk Kez Diabetes Mellitus Tanısı Alan bir Olgu Sunumu
Betül ÖZDİLEK, Esma KOBAK, Mustafa ÜLKER, Gülay KENANGİL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Plasentaya Sınırlı Mozaiklik ve İntrauterin Gelişme Geriliği
Aytül ÇORBACIOĞLU ESMER
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Travmatik Beyin Hasarında İnflamatuvar Sitokinlerin Rolü
Hasan DEMİR, Özge ECMEL ONUR, Arzu ALTINOK DENİZBAŞI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  A 53-year-old Man with Disabling Arthropathy and Acute Renal Failure
Vitorina M. SANTOS, Christiane S. MARINHO, Thiago A. VIEIRA, José H. SALES Jr, Diogo W.S. SOUZA
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]