Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 25, Sayı 2
Orjinal Araştırma
Şizofreni Hastalarında Oksidatif Stres ve Serbest Radikal Hasarının Göstergesi Olarak İdrarda Malondialdehit Ölçümü
Bahadır EKER, Memduha AYDIN, M. Kemal KUŞCU, Mehmet Z. SUNGUR, A. Suha YALÇIN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Siklusun 3.Günü Normal FSH Değeri Olan Kadınlarda FSH/LH Oranı ICSI Başarısını Öngörebilir mi?
Tevfik YOLDEMİR, Mithat ERENUS
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Lokal İleri Evre Özefagus Kanserinde Kemoradyoterapi Deneyimimiz
İlknur ALSAN ÇETİN, P. Fulden ÖNCÜ YUMUK, Beste M. ATASOY, Faysal DANE, Hale Başak ÇAĞLAR, Roman İBRAHİMOV, Hasan Fevzi BATIREL, Ufuk ABACIOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türk Hastaların Uluslararası Klinik Araştırmalara Katılmayı Kabul Etmeme Nedenleri
Semra YÖRÜK, Emel TETİK, Atila KARAALP
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnfantlarda Kolestaz: Tanı,Tedavi ve Prognoz
Nafiye URGANCI, Feyzullah ÇETİNKAYA, Derya KALYONCU, Esra PAPATYA ÇAKIR, Banu YILMAZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Jefferson Doktor Empati Ölçeği Öğrenci Versiyonunun Türkçe Adaptasyonu
İpek GÖNÜLLÜ, Derya ÖZTUNA
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Datura Bitkisine bağlı Anizokori
Muhsin ERASLAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkin Yaş Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositoz: Olgu Sunumu
Zehra AŞIRAN SERDAR, Sevda GİZENTİ, Şirin YAŞAR, Işık GÖNENÇ, Pembegül GÜNEŞ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ewing Sarkom Tedavisi Sonrası Gelişen Philadelphia Negatif Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusu
Abdullah KATGI, Selda KAHRAMAN, Pınar ATACA, Özden PİŞKİN, Mehmet Ali ÖZCAN, Güner Hayri ÖZSAN, Fatih DEMİRKAN, Bülent ÜNDAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Timomanın Eşlik Ettiği Loeys-Dietz Sendromu Tip 1
Hayrullah ALP, Fatih ŞAP, Hakan ALTIN, Zehra KARATAŞ, Tamer BAYSAL, Sevim KARAASLAN, Sevgi PEKCAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Ergenlerde Müzik Tercihi ile Psikiyatrik Sorunlar Arasındaki İlişki
Özalp EKİNCİ, Volkan TOPÇUOĞLU, Özgür Bilgin TOPÇUOĞLU, Osman SABUNCUOĞLU, Meral BERKEM
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Wnt/Beta-Katenin Sinyal Yolunda Görev Alan Hedef Hücre Zarı Biyomolekülleri
Hanife Güler TANIR, Şayeste DEMİREZEN, Mehmet Sinan BEKSAÇ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gebeliğe Özgü Karaciğer Hastalıkları
Emel AHISHALI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  A 25-year-old Man with Acute Maculo-Papular Rash and Target Lesions
Vitorino Modesto dos SANTOS, Antonio Augusto Dall'Agnol MODESTO, Milena Oliveira AMUI
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]