Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2012, Cilt 25, Sayı 1
Orjinal Araştırma
Bir Yıl Sonunda Şehirde Yaşayan Türk Kadınındaki Human Papilloma Virus Persistans ve Klereansı
Tevfik YOLDEMİR, Funda EREN, Mithat ERENUS
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koroner Arter Bypass Cerrahisi Geçiren Hastalarda 3'lü Karışım ve 4'lü Yoğun İnsülin Tedavilerinin Karşılaştırılması
Dilek YAZICI, Serpil TAŞ, Hicran EMİR, Hasan SUNAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi
Makbule Neslişah TAN, Nilgün ÖZÇAKAR, Mehtap KARTAL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması
Nurhan FISTIKCI, Münevver HACIOĞLU, Şakire EREK, Abdulkadir TABO, Ömer SAATÇİOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma
Beste M. ATASOY, Zerrin ÖZGEN, Özlem YÜKSEK KANTAŞ, Birsen DEMİREL, Atınç AKSU, Faysal DANE, M. Kemal KUŞÇU, İlknur ALSAN ÇETİN, Roman İBRAHİMOV, Ufuk ABACIOGLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Serebellar Ekstraventriküler Nörositom: Olgu Sunumu
Aşkın ŞEKER, Bahattin TANRIKULU, Ulaş YENER, Zafer TOKTAŞ, Türker KILIÇ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MDMA Kullanımı Sonrası Miyoglobinüri ve Böbrek Yetmezliği Olmadan Kreatin Kinaz Yüksekliği Olan Bir Olgu Sunumu
Nilüfer ELDEŞ, Hamzah AMEER, Hilal HOROZOĞLU, Yüksel YILMAZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Pediatri Perspektifinden Çocuklarda Konuşma ve Dil Gecikmesine Yaklaşım
Sinan Mahir KAYIRAN, Seda Atilla ŞAHİN, Sena CURE
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücreler ve Uygulamaları
Handan SEVİM, Özer Aylin GÜRPINAR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  Massive Unilateral Lower Limb Lymphedema in a 42 Year Old Brazilian Man
Vitorino Modesto dos SANTOS, Lister Arruda Modesto dos SANTOS, Antônio Augusto Dall'Agnol MODESTO, Milena de Oliveira AMUI
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]