Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 24, Sayı 3
Orjinal Araştırma
Tıbba Ülkemizden Hangi Alanlarda ve Makalelerle Katkıda Bulunuldu?
Altan ONAT
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'nin Farklı İllerinde Yazılan Reçetelerin İlaç Kullanımı İlkeleri Açısından İncelenmesi
Salih MOLLAHALİLOĞLU, Ali ALKAN, Başak DÖNERTAŞ, Şenay ÖZGÜLCÜ, Ahmet AKICI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erken Çocukluk Döneminde Agresyon: Klinik Bir Örneklemde İlişkili Faktörler
Özalp EKİNCİ, Volkan TOPCUOĞLU, Yasin BEZ, Osman SABUNCUOĞLU, Meral BERKEM
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Hastaların Klinik İlaç Araştırmaları Hakkındaki Görüşleri
Hakan TABAN, Osman Görkem MURATOĞLU, Bulut GÜÇ, Abdurahim HAJYOUSSEF, Atila KARAALP
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yemekten Sonra İçilen Sigaranın Superior Mezenterik Arter ve Portal Ven Hemodinamiğine Etkisi: Doppler Ultrasonografi Çalışması
Orhan BABAOĞLU, Banu ALICIOĞLU, Emen SACİT
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hamatum Kemikciği'nin Hamulus'unun Morfometrik ve Morfolojik açıdan Değerlendirilmesi ve Klinik Önemi
Brijesh KUMAR, Bukkambudhi V. MURLIMANJU, Arvind K. PANDEY, Sushma R. KOTIAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İzole Pituiter Nörosarkoidoz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Akin AKAKİN, Deniz KONYA, Dilek AKAKİN, Turker KİLIÇ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Metastatik Kolon Karsinomu Tedavisinde Kapesitabin'e Bağlı Ağır Oral Lezyonların Eşlik Ettiği El-Ayak Sendromu
Zehra Aşiran SERDAR, Işık GÖNENÇ, Şirin YAŞAR, Tuğba DORUK, Nurhan DÖNER
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Evre ve Lokalizasyonda Intrakranyal Tüberkülozu Olan Üç Olgunun MRG Bulguları: Olgu Sunumu
Özgür TOSUN, Ercan KARABEKİR, Ebru DİRİK, Filiz ERDİL, Mustafa KARAOĞLANOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ağır Kifoskolyozlu Hastada Supin Pozisyonda Ultrasonografi Eşliğinde Perkütan Nefrolitotripsi
Necmettin PENBEGÜL, Haluk SÖYLEMEZ, Ahmet Ali SANCAKTUTAR, Murat ATAR, Yaşar BOZKURT, Kadir YILDIRIM, Fahrettin KILIÇ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Diyabet Komplikasyonlarında İleri Glikasyon Son Ürünleri
İlker PARMAKSIZ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik Denemelerde Randomizasyon
Emine Arzu KANIK, Bahar TAŞDELEN, Semra ERDOĞAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  Presternal Skin Growth in a Brazilian Young Woman
Vitorino Modesto SANTOS, Antonio Augusto Dall'Agnol MODESTO, Milena Oliveira AMUI
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]