Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 24, Sayı 2
Orjinal Araştırma
Pitriyazis Likenoideste Dar Bant Ultraviyole B Tedavisinin Etkinliği
Esra SARAÇ, Andaç SALMAN, Vildan YAZICI, Dilek SEÇKİN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Güçlü bir antioksidan bioflavonoid olan quercetin uzun süreli deneysel diabetes mellitustaki böbrek fonksiyon bozukluğunu azaltır
Mustafa EDREMİTLİOĞLU, Mehmet Fatih ANDİÇ, Derya Beyza SAYIN, Oğuzhan KORKUT, Üçler KISA
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsan Kolon Kanser Hücre Hattında (HT29) Sisplatin'in Apoptotik Etkisi
Venhar GÜRBÜZ, Akın YILMAZ, Özlem GÖKÇE, Ece KONAÇ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mezuniyet Öncesi Araştırma Deneyimi Mezuniyet Sonrasında Bir Fark Yaratıyor mu?
Mehmet AKMAN, İlkay ERGENÇ, Çiğdem ÇELİK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

0-12 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ağızdan Verilen Toz Halindeki Antibiyotikleri Hazırlama ve Ölçme Yeterliliği
Çiğdem APAYDIN KAYA, Semiha ÇAĞATAY, Özden ÖZLÜK, Elif BÜYÜKKORA, İrem ÇELİK, Niyazi TOSUN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mekanik İkterli Hastaların Tanı ve Tedavisi ile İlgili Deneyimler
İbrahim Ali ÖZEMİR, Fatih BÜYÜKER, Bülent GÜRBÜZ, Ahmet BAŞKENT, Haydar YALMAN, Rafet YİĞİTBAŞI
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bir Yenidoğanda Cerrahi İşlem Gerektirmeyen Gastrik Pnömatozis
A. Barış AKCAN, Seyhan ERİŞİR OYGUCU, Mustafa MELİKOĞLU, Nihal OYGÜR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Richter umbilikal hernisi: olgu sunumu
Iftikhar BAKSHI, Imtiaz WANI, Showkat PARAY, Arif SARMAST
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Fizyolojik Mekanizmaların Önemi
Eren ÇERMAN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tip 1 Diabetes Mellitus'a Yatkınlıkta Rolü Olabilecek Genetik Faktörler
Alev EROĞLU ALTINOVA, İlhan YETKİN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  A mass after discectomy, what can it be?
Samad Shams VAHDATI, Ali RIAZI, Hosna SADEGHI
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  A 32-Year-Old Male with an Ulcer with Necrotic Crusts on the Right Arm
Recep TEKİN, Yavuz YEŞİLOVA, Vuslat BOŞNAK, Mustafa Kemal ÇELEN, Celal AYAZ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]