Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2011, Cilt 24, Sayı 1
Orjinal Araştırma
Bir Tıp Fakültesinde Eğitimin ve Bilimsel Araştırmaların 27 Yıllık İzlemi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dilek GOGAS YAVUZ, Safiye ÇAVDAR, Mithat ERENUS
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Radikal Retropubik Prostatektomi – Güncel Literatür Derlemesi ve Son 250 Vaka İle Marmara Tecrübesi
İlker TİNAY, Mahir Bülent ÖZGEN, Çağrı Akın ŞEKERCİ, Levent TÜRKERİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Streptococcus pneumoniae'da Makrolid Direnç Mekanizmalarının Araştırılması: 2005-2008, Marmara Üniversitesi Hastanesi Sonuçları
Pınar SAĞIROĞLU, Burak AKSU, M Ufuk HASDEMİR
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Behçet Hastalarında Oral Sağlığın Değişimi: 10 Yıllık İzlem Çalışması
Gonca MUMCU, Nevsun İNANÇ, Tulin ERGUN, Haner DİRESKENELİ
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Graves Hastalığı Tedavisinde Sabit 10 mCi ve 15 mCi İyot-131 Dozlarının Karşılaştırılması: 11 Yıllık Tecrübe
Fuat DEDE, Tunç ÖNEŞ, Sinem CANDEMİR, Fuad NOVRUZOV, Serkan GÜNGÖR, Mustafa ARAS, Salih ÖZGÜVEN, Sabahat İNANIR, Tanju Yusuf ERDİL, Halil Turgut TUROĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Kök Hücre Mobilizasyonunu Etkileyen Faktörler
Işık KAYGUSUZ, Bülent KANTARCIOĞLU, Tayfur TOPTAŞ, Güven YILMAZ, Cafer ADIGÜZEL, Tülin Fıratlı TUĞLULAR, Emel DEMİRALP, Mahmut BAYIK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Pektus Ekskavatum Deformitesinde Minimal İnvaziv Onarım Tekniği: Marmara Deneyimi
Korkut BOSTANCI, Hakan OZALPER, Mustafa YUKSEL
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Doğumsal Brakiyal Pleksus Yaralanmalarında Kök Avülsiyonunun Elektrodiyagnostik İncelemesi ve Tedavisi-Olgu Sunumu
Evrim KARADAĞ SAYGI, Mehmet AĞIRMAN, Demet OFLUOĞLU, Cihangir TETİK
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Klorokin ve Hidroksiklorokin Makülopatili İki Olgu
Fulya AKMAN, Eren ÇERMAN, Özlem YENİCE, Haluk KAZOKOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnguinal Lenfoselin Radyolojik Perkütan Drenajı Sonrası Tuba Ovaryan İnguinal Herniasyon; Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Melih AKINCI, Kerim Bora YILMAZ, Celil UĞURLU, Hakan KULAÇOĞLU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İnsizyonel Endometriozis; Nadir Bir Cerrahi Komplikasyon
Pınar YAZICI, Pembe OLTULU
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Noninvazif Mekanik Ventilasyon
Sait KARAKURT
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Paraoksonaz-1 Enzimi ve Koroner Kalp Hastalıkları ile İlişkisi
Özlem TARÇIN
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Photo Quiz
  A 53-year-old Brazilian Woman With a Malleolar Ulcer After an Insect Bite
Vitorino Modesto SANTOS, Liliane Aparecida SOARES, Natália Polidorio MACHADO, Fernanda Gama Neves SILVA, Valéria Araújo Nascimento SANTOS
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  A 45-Year Old Man With Cutaneous and Subcutaneous Masses of Varying Size
Ali KARAMAN, Doğan Nasır BİNİCİ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]