Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 22, Sayı 2
Orjinal Araştırma
FAMILIES THAT ARE OFFERED HEALTH SERVICE BY THE FAMILY MEDICINE OUTPATIENT CLINIC IN MARMARA UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL
Pemra C. Ünalan, Arzu Uzuner, Serap Çifçili, Mehmet Akman, Çiğdem Kaya Apaydın
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

THE ROLE OF INFLAMMATORY CYTOKINES INTERLEUKIN 6 AND TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA FOR DETECTION OF ACUTE SURGICAL ABDOMEN IN EMERGENCY ROOM
Özge Ecmel Onur, Erol Erden Ünlüer, Arzu Denizbaşı, Özlem Güneysel
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

INVESTIGATION OF THE CAESAREAN SECTION CASEA IN OUR CLINIC BETWEEN 2002 AND 2007
Mehmet Yılmaz, Ünal İsaoğlu, Sedat Kadanalı
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTION OF TOBACCO PACKAGING WARNING MESSAGES AND THE NICOTINE ADDICTION LEVELS OF SMOKERS
Muhammed Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu, Alper Algan, Efe Soydemir, İlter Aslan
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ORIGINS AND DIAMETER OF THE ANTERIOR CHOROIDAL ARTERY
Yusuf Özgür Çakmak, Ömer Özdoğmuş, Esra Gürdal, İbrahim Uzun, Safiye Çavdar
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

STANDARDIZATION OF VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC POTENTIALS
Ufuk Derinsu, Elmira İsgenderova Baş, Ferda Akdaş
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
MALIGNANT FIBROUS HISTIOCYTOMA OF THE PENIS A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE
Tufan Tarcan, Cenk Murat Yazıcı, Sevgi Küllü, Ferruh Şimşek
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MAJOR VESSEL INJURY DURING GYNECOLOGIC LAPAROSCOPY: A CASE REPORT
Evrim Erdemoğlu, Recep Yıldızhan, Mertihan Kurdoğlu, Ertan Adalı, Mansur Kamacı
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

THE ASSOCIATION OF IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA WITH HEREDITARY SPHEROCYTOSIS
Rukiye Saç, Mine Güveloğlu, İlknur Bostancı, Aysu Tazegül, Yıldız Dallar
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PRENATAL CONGENITAL CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION DETECTED COINCIDENTALLY BY OBSTETRIC ULTRASOUND EXAMINATION
Serdar Serinsöz, Nurten Turan Güner, Arda Kayhan, Suna Saatkaya, Güllüzar Yılmaz, Tan Cimilli
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PARASPINAL INFILTRATIVE LIPOMA COMPLICATED WITH PARAVERTEBRAL ABSCESS IN A CHRONIC RENAL FAILURE PATIENT
Tarkan Çalışaneller, Özgür Özdemir, Halil Kıyıcı, Elif Karadeli
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ACUTE INFANTILE HEMORRHAGIC EDEMA: A CLINICAL PERSPECTIVE (REPORT OF SEVEN CASES)
Hayrullah Alp, Hasibe Artaç, Esma Alp, İsmail Reisli
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
PRESSURE SORES IN SPINAL CORD INJURED PATIENTS
Eda Gürçay
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MECHANISMS OF CORNEAL WOUND HEALING AND ITS MODULATION FOLLOWING REFRACTIVE SURGERY
Muhsin Eraslan, Ebru Toker
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editore Mektup
  LETTER
İrfan Yavasoglu, Gürhan Kadıköylü, Zahit Bolaman
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]