Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 20, Sayı 1
Orjinal Araştırma
THE ASSOCIATION OF P53 CODON 72 POLYMORPHISM WITH THYROID CANCER IN TURKISH PATIENTS
Cenk Aral, Sinan Çağlayan, Gökhan Özışık, Şirin Massoumilary, Özgür Sönmez, Mustafa Akkiprik, Hüseyin Baloğlu, Metin Özata, Ayşe Özer
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

STANDARDIZATION OF THE SPEECH TESTS USED WITH COCHLEAR IMPLANT PATIENTS
Ufuk Derinsu, Zeynep Gence Gümüş, Ferda Akdaş
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

EVALUATION OF ACUTE INTOXICATIONS IN PEDIATRIC EMERGENCY CLINIC IN 2005
Suat Biçer, Sadettin Sezer, Ferhan Çetindağ, Mehmet Kesikminare, Neslihan Tombulca, Gönül Aydoğan, Hüseyin Aldemir
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETRY AND RISK FACTORS IN PREMATURE INFANTS
İlknur Kılıç, Hakan Karahan, Tülay Kurt, Hacer Ergin, Türker Şahiner
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BREAST HEALTH: KNOWLEDGE, BEHAVİOUR AND PERFORMANCE IN A GROUP OF WOMEN LIVING IN AEGEAN REGION
Güzel Dişcigil, Nazlı Şensoy, Nil Tekin, Aydın Söylemez
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
CANDIDA ALBICANS MENINGITIS ASSOCIATED WITH INTRACRANIAL HEMORRHAGE
Nesrin Gülez, Ferah Genel, Füsun Atlıhan, Şeref Targan
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ACQUIRED LYMPHANGIECTASIS: A CASE REPORT (MAJOR HALLMARKS IN ITS DIFFERENTIAL DIAGNOSIS FROM LYMPHANGIOMA CIRCUMSCRIPTUM)
Ahmet Midi, Özge Ayabakan, Aydın Sav
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

IATROGENIC VITAMIN D INTOXICIATION IN INFANCY: THREE CASES
Ekrem Ünal, Yavuz Koksal, Sevgi Keles, Hasibe Artac, İsmail Reisli, Meltem Energin
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

A LESION MIMICKING MELANOMA OF CHOROID
Özlem Yenice, Haluk Kazokoğlu
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
ENDOTHELIAL PROGENITOR CELLS
S. Özgür Tekeli, Kaya Emerk
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]