Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 19, Sayı 1
Orjinal Araştırma
SUPERIOR EXCURSION OF THE HUMERAL HEAD: CAN IT BE USED AS A PROGNOSTIC TOOL ON ROTATOR CUFF TEAR SURGERY ?
Murat Bezer, Nuri Aydın, Osman Güven
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MODELLING THE EEG BASED EVENT-RELATED BRAINWAVES USING STATISTICAL TIMES SERIES
Ömer Utku Erzengin, Vildan Sümbüloğlu, Sirel Karakaş
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KNOWLEDGE, BELIEFS AND PRACTICES OF MOTHERS ABOUT BREASTFEEDING AND INFANT NUTRITION: A QUALITATIVE STUDY
Gizem Samlı, Bülent Kara, Pemra Cöbek Ünalan, Bülent Samlı, Nazan Sarper, Ayşe Sevim Gökalp
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ARE CIGARETTE SMOKING, ALCOHOL CONSUMPTION AND HYPERCHOLESTEROLEMIA RISK FACTORS FOR CLINICAL BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA?
Tufan Tarcan, İlker Özdemir, Cenk Yazıcı, Yalçın İlker
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

CARBAMAZEPINE IN THE TREATMENT OF CHOREA
Yüksel Yılmaz, Canan Kocaman, Nihal Özdemir
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
IMPORTANCE OF MUSCLE MASS IN ACUTE TUBULAR NECROSIS DUE TO RHABDOMYOLISIS: CASE REPORT
Özge Onur, Özlem Güneysel, Serkan Eroğlu, Arzu Denizbaşı, Erol Ünlüer
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

IDIOPATHIC PULMONARY HEMOSIDEROSIS- A CASE REPORT
Gülay Çiler Erdağ, Ayça Vitrinel, Gül Yeşiltepe Mutlu, Yasemin Akın, Semiramis Sadıkoğlu
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TRANSFUSION ASSOCIATED GRAFT-VERSUS-HOST DISEASE (TA-GVHD) IN AN IMMUNOCOMPETENT PATIENT FOLLOWING ORTHOPEDIC SURGERY
Ayşe Batırel, Serdar Özer, Serap Gençer, Mesut Şeker, Mustafa Çetiner, Aylin Egegül, Nimet Karadayı
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
A STRUCTURAL APPROACH TO G-PROTEIN SIGNALING MECHANISMS: α-SUBUNITS
Oya Orun
[ Özet ] [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]