Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2000, Cilt 13, Sayı 4
Orjinal Araştırma
CENTRAL VENOUS CATHETER RELATED INFECTIONS IN HAEMODIALYSIS PATIENTS
İlknur Erdem, Aysun Erdem, Paşa Göktaş, Yıldız Barut-Özel
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EFFECT OF ADDING ALENDRONATE TO HORMONE REPLACEMENT THERAPY ON BONE MINERAL DENSITY IN ESTABLISHED POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Mithat Erenus, Ayşegül Gürler, Sedef Binöz
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NEONATAL CANDIDA INFECTIONS IN AN INTENSIVE CARE UNIT : A THREE YEAR EXPERIENCE
Hülya Bilgen, Eren Özek, Nurver Ülger, Nilgün Çerikcioğlu, Güner Söyletir
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EVALUATION OF ACUTE FLANK PAIN WITH NON-CONTRAST SPIRAL CT AND ITS PREDICTIVE ROLE ON CLINICAL OUTCOME
Tibet Erdoğru, Tansel Kaplancan, Necdet Aras, Ömer Aker, Eren Eroğlu
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY: RESULTS OF 5O CASES
Rasim Gençosmanoğlu, Orhan Şad, Erol Avşar, Hülya Över Hamzaoğlu, Osman Özdoğan, Cem Kalaycı, Nurdan Tözün
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE RISK FACTORS IN POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
Nurettin Aka, Emel Balkan, .E. Zeynep Tuzcular Vural, Eşref Yazıcıoğlu
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
COR TRIATRIATUM ASSOCIATED WITH EBSTEIN MALFORMATION OF ATRETIC MITRAL VALVE AND DOUBLE OUTLET RIGHT VENTRICLE
Funda Öztunç, Figen Akalın, Resmiye Beşikçi
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

5-AMINOSALICYLIC ACID ASSOCIATED CHRONIC TUBULOINTERSTITIAL NEPHRITIS IN A PATIENT WITH CROHN'S DISEASE
Mehmet Koç, İshak Çetin Özener, Azra Bihorac, Işın Kılıçaslan, Emel Akoğlu
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TRANSIENT NEONATAL PUSTULAR MELANOSIS
Gülsen Sönmezışık, Hakan Yaman
[ Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
  PERSPECTIVES IN CARDIAC TRANSPLANTATION: OPERATIVE TECHNIQUES AND EARLY POSTOPERATIVE CARE IN CARDIAC TRANSPLANTATION
Adnan Çobanoğlu
[ Editöre E-Posta ]

Editörden
  FROM THE EDITOR
Nurdan Tözün
[ Tam Metin ] [ Editöre E-Posta ]

Tıbbi Eğitim
  PHOTO QUIZ
Selin Özgün, Berka Yılmaz, Bahadır Yimen, Mehmet Bayramiçli
[ Editöre E-Posta ]

  ANSWER TO PHOTO QUIZ
[ Editöre E-Posta ]

Medicine Elsewhere
  MEDICINE ELSEWHERE
[ Tam Metin ] [ Editöre E-Posta ]